Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Pravidla provozování distribuční soustavy

Společnost OPATHERM a.s. provozuje na katastrálním území Opava – Kylešovice Lokální distribuční soustavu (LDS) pro distribuci elektrické energie na napěťové hladině 0,4 kV.
Provozovatel LDS se přihlašuje k Pravidlům provozování distribuční soustavy nadřazené distribuční soustavy a to ČEZ Distribuce, a.s.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka-legislativa/pravidla-provozovani-ds.html 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

  1. Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy:

           OPATHERM a.s.
           Horní náměstí 283/58
           PSČ 746 01 Opava – Město

          Akciová společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
          v Ostravě, oddíl B, vložka 1776
          IČO: 253 85 771, DIČ: CZ25385771
           
          Osoba odpovědná za distribuci tel.: +420 553 777 563, p. Milan Kořistka
          Dispečink tel.:                                       +420 553 777 550, +420 602 471 640

  1. Na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny č. 121734652 vydané ve smyslu Energetického zákona 458/2000 Sb. provozuje lokální distribuční soustavu o napěťové hladině 0,4 kV.
  2. Internetová adresa: www.opa.mvv.cz

 

Odstávka

Vážení zákazníci, dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé vody fungují bez přerušení.

Odstávky, plánované na období 16. - 20. 3. 2020  jsme z důvodu zvýšené potřeby hygienických opatření kvůli koronaviru odložili do doby uklidnění situace. O jejich termínech vás  budeme včas informovat obvyklým způsobem a to na tomto místě a vývěskami v domech.

Současnou situaci sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Oznamujeme odběratelům tepla domů Hlavní 97 b,c, že v pondělí 6.4.2020 od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka teplé vody a topení. Důvodem je oprava technologie rozvodů. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispečink

Poruchová služba

 Tel.:        +420 553 777 550
 Tel.:        +420 602 471 640 
 E-mail:  zc.vv1585997928m@apo1585997928.knic1585997928epsid1585997928
 

 

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink OPATHERM a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.