Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Základní informace

Obchodní firma: OPATHERM a.s.
Sídlo společnosti: Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava-Město
IČO: 25385771
DIČ: CZ25385771
Právní forma: akciová společnost
Společnost je zapsána: v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1776
Telefon: +420 553 777 555
ID: wcwfhqh
E-mail: zc.vv1513061381m@apo1513061381
Web: http://opa.mvv.cz
Člen skupiny: MVV Energie CZ a.s.
Základní kapitál: 9 900 000 Kč
Předmětem podnikání společnosti je: výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody
zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, služeb a realit
Akcie: 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 99 000 Kč
Akcionářská struktura společnosti: Jediný akcionář:
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

 

 

Rozhodnutí o přeměně akcií
Výzva k odevzdání listinných akcií

Informace o přijetí rozhodnutí o přeměně akcií společnosti OPATHERM a.s.
Výzva k odevzdání listinných akcií k výměně za zaknihované

Představenstvo společnosti OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, Opava – Město, PSČ: 746 01, IČO: 253 85 771, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1776 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že dne 4. 12. 2017 přijal jediný akcionář Společnosti rozhodnutí, kterým schválil přeměnu akcií Společnosti u všech stávajících 100 kusů kmenových akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 99 000 Kč každá znějící na jméno z listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír.

Jediný akcionář Společnosti dále rozhodl o souvisejících změnách stanov Společnosti, které zohledňují změny v důsledku přeměny akcií z listinných na zaknihované.
V důsledku tohoto rozhodnutí tedy dojde k přeměně všech akcií Společnosti z listinných na zaknihované (počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny).
Akcionář je povinen Společnosti písemně sdělit číslo svého majetkového účtu, na který mají být zaknihované cenné papíry zaevidovány, a to společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), u kterého je tento majetkový účet podřazen, a to vše ve lhůtě nejpozději do 20. února 2018
Akcionář je zároveň ve shora uvedené lhůtě povinen vrátit Společnosti všechny jím vlastněné listinné akcie Společnosti. Vrácení akcií a předání výše uvedených informací o číslu majetkového účtu akcionáře a účastníka CDCP je možné provést v sídle Společnost na adrese Horní náměstí 283/58, Opava – Město, PSČ: 746 01, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.
Nevrátí-li akcionář listinné akcie ani v případné dodatečné lhůtě, budou tyto prohlášeny za neplatné a odpovídající nové zaknihované akcie Společnosti budou prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě na účet a náklady dotčených akcionářů.

 

 

 

 

Odstávka

Oznamujeme odběratelům tepla domů Jurečkova 31,33,35,37, Hradecká 28,30,32,34,Hobzíkova 25,27,29,31,33,35,37, že v úterý 12.12. a ve středu 13.12. od 8:00 do 15:00 hodin bude odstávka teplé vody. Ve čtvrtek 14.12. od 8:00 do 15:00 hodin bude odstávka teplé vody jen pro domy Hobzíkova 25,27,29,31,33,35,37 a Jurečkova 37, z důvodu opravy technologie ohřevu vody na kotelně. Děkujeme za pochopení      

Dispečink

Poruchová služba

 Tel.:        +420 553 777 550
 Tel.:        +420 602 471 640 
 E-mail:  zc.vv1513061381m@apo1513061381.knic1513061381epsid1513061381
 

 

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink OPATHERM a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

OPATHERM a.s.
Horní náměstí 283/58
746 01 Opava

 

Tel.:      +420 553 777 555

E-mail:zc.vv1513061381m@apo1513061381

ID:         wcwfhqh

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm

Přihlášení se do zpravodaje

Chcete dostávat pravidelné informace?
 

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.