Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Časté otázky

Pro koho je Chytrá elektřina určena?

Pro stávající zákazníky OPATHERM a.s. , kteří již od teplárny odebírají teplo, v okolí kotelny v ulici U Hřiště, konkrétně: ulice Bílovecká 933/64 a 943/66, Gudrichova 938/91 a ulice 17. listopadu 944/24, 945/26, 946/28, 937/35 a 942/37, Kylešovice, 747 06 Opava.

V čem je elektřina od OPATHERM a.s. výhodnější?

OPATHERM přichází s řešením, které je zároveň platformou pro další inovativní technologie v oblasti energetiky a zákazníci je mohou díky společnosti OPATHERM využívat.

Místní výroba elektřiny v kogenerační jednotce a dodávka elektřiny odběratelům v přilehlém okolí výrobny přes lokální distribuční soustavu snižuje náklady na výrobu a distribuci. Společnost OPATHERM a.s. tak může garantovat velmi atraktivní konečnou cenu, která vždy bude patřit mezi tři nejnižší na trhu.

Elektřina navíc pochází z ekologického zdroje a je dodávána přímo od spolehlivého dodavatele, kterého zákazníci znají a který na opavském trhu působí řadu let.

Jakou má zákazník jistotu, že má výhodnější nabídku a bude ji mít – v případě víceleté smlouvy – výhodnější po celou dobu trvání smlouvy?

Energetický regulační úřad na svých stránkách (www.eru.cz) zveřejňuje kompletní přehled aktuálně platných nabídek na dodávku elektřiny od všech obchodníků působících na trhu. Zákazník má tak vždy možnost si porovnat nabídku od společnosti OPATHERM s konkurencí.

Kde najdu smluvní dokumentaci?

Vzorová smluvní dokumentace je k dispozici zde. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s možností prodloužení. Nejvýhodnější podmínky nabízí smlouva na tři roky.

Jak probíhá změna dodavatele, neznamená to nějaké poplatky?

S přechodem k OPATHERMU nejsou spojeny žádné skryté poplatky, vše je uvedeno v Ceníku.

V čem spočívá ekologičnost výroby?

Výroba elektřiny ze zemního plynu kogeneračním způsobem je šetrná vůči životnímu prostředí a nemá žádné negativní dopady na své bezprostřední okolí. Díky kogeneraci, tedy kombinované výrobě elektřiny a tepla, se ušetří přes 20 % paliva a tím se významně snižují emise znečišťujících látek v okolí, především CO2 a SO2.

Jak je to s výpadkem elektřiny?

Díky vlastní kogenerační jednotce od společnosti OPATHERM má zákazník zajištěnou dodávku i v případě výpadku okolní sítě. Jednotka je dimenzována tak, aby s rezervou pokryla spotřebu připojených domácností. Pro případ poruchy je ale lokální distribuční stanice OPATHERM napojena na regionální distribuční soustavu, a tak z ní může dočasně pokrýt veškerou spotřebu svých odběratelů. Na cenu elektřiny pro zákazníka to nebude mít žádný vliv a dodávku elektřiny tak má zákazník zajištěnu vždy.

Jak je to s technickou podporou?

Velkou výhodou v péči o zákazníky je náš technický servis, který je k dispozici 24 hodin denně.

Nabízí Vize chytré Kylešovice od společnosti OPATHERM něco navíc i do budoucna?

Například možnost sledování spotřeby a její řízení pomocí tarifních pásem, skladování elektřiny z fotovoltaického panelu a další inovativní koncepty. Na moderních technologiích záleží i ´ve Vaší domácnosti, proto připravujeme projekty zaměřené na modernizaci energetického hospodářství a energetické úspory.

Odstávka

Oznamujeme odběratelům tepla domů Náměstí SV. Hedviky 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, že od pondělí 8.8.2022 od 8:00 hodin do pátku 12.8.2022 do 15:00 hodin, bude nepřetržitá odstávka teplé vody , z důvodu opravy technologie na kotelně. Omlouváme se za vzniklé potíže. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme odběratelům tepla domů Hálkova 3 , 5 , 7 ; Rolnická 1 , 3 , 5 , 7 , 9 ; Šrámkova 8 , 10 , 12 , 14 , že od pondělí 15 . 8 . 2022 od 8 : 00 hodin do středy 17 . 8 . 2022 do 16 : 00 hodin , bude nepřetržitá odstávka teplé vody , z důvodu výměny části přívodního potrubí teplé vody . Omlouváme se za vzniklé potíže . Děkujeme za pochopení .

Oznamujeme odběratelům tepla domu Jasná 4, že v úterý 16.8.2022  od 8.00 do 14.00 bude docházet k odstávkám teplé vody. Důvodem je oprava rozvodů tepla. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme odběratelům tepla domu Liptovská 18, že ve středu 17.8. 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin bude docházet k odstávkám teplé vody. Důvodem je oprava rozvodů tepla. Omlouváme se za vzniklé potíže. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme odběratelům tepla domu 17.listopadu 29, že ve čtvrtek 18.8. 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin bude docházet k odstávkám teplé vody. Důvodem je oprava rozvodů tepla. Omlouváme se za vzniklé potíže. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

Dispečink

Poruchová služba

 Tel.:        +420 553 777 550
 Tel.:        +420 602 471 640 
 E-mail:  zc.vv1660743003m@apo1660743003.knic1660743003epsid1660743003
 

 

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink OPATHERM a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

banner_mvv_online

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm